Visie

Geroepen om te volgen

Als wijkgemeente ‘Calvijnkerk’ in Baarn samen discipel zijn voor God, met elkaar en in de wereld.  

En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers.

En Hij zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal u vissers van mensen maken.

(Mat. 4:18-19)

Voor God

We geloven dat God ons als gemeente samenbrengt om Hem te eren en te leven in relatie met Hem. In de gemeente leren we dat handen en voeten te geven. Het is de plek waar we als zoekers en gelovigen God ontmoeten en genade en vrede mogen leren kennen. We bidden en zingen samen, vieren de sacramenten en luisteren naar de roepstem van Christus die ons roept tot geloof en navolging. Daarvoor is het belangrijk dat we telkens opnieuw gevoed worden door het bevrijdende evangelie van kruis en opstanding van Jezus. Dat staat centraal op zondag en is de rode draad in wat er doordeweeks in de Calvijnkerk gemeente gebeurt. Zo zet de Heilige Geest ons in beweging: voor God, met elkaar en in de wereld.

Met elkaar

Jezus volgen kun je niet alleen. De discipelen in de Bijbel kwamen samen rondom Jezus en na Pinksteren vormden zij de eerste gemeente. Vanuit Zijn liefde roept God ons om betrokken te zijn op de ander en naar elkaar om te zien. Zondag is bij uitstek de dag van ontmoeting rond de kerkdiensten waar we met jong en oud samen komen. In deze hectische tijd is het een uitdaging om niet langs elkaar heen te leven, maar juist een band met elkaar op te bouwen. Dat is niet alleen belangrijk voor de vele kinderen en jongeren in de gemeente, maar ook voor hun ouders en oudere gemeenteleden. Omzien naar elkaar en samen optrekken vraagt telkens weer om een passend aanbod van activiteiten en gesprek met elkaar.

In de wereld

Discipel zijn betekent ook het zien van de ander buiten de gemeente. We ontvangen het evangelie niet om het voor onszelf te houden. Wie Jezus gaat volgen, wordt door Hem ook ‘visser van mensen’ gemaakt en dat is niet vrijblijvend. We zoeken daarom naar vormen om in de context van het dorp Baarn diaconaal en getuigend zichtbaar te zijn. Dat is punt van aandacht in de komende jaren. In de gemeente oefenen we ons in een missionaire houding waarmee een ieder persoonlijk in het leven mag staan. We laten ons daarin ook bemoedigen en toerusten door betrokken te zijn bij zendingswerk dat in eigen land en daarbuiten wordt gedaan.