Vereniging Calvijn

Vereniging Calvijn

Naam : Vereniging Calvijn
RSIN-nummer van de Vereniging : 005685278
Contactgegevens Secretaris : C.J. Kooi
Prof. Fockema Andreaelaan 85, Baarn
035-6472178

Bestuurssamenstelling:

 • GJ Geels – Voorzitter
 • C.J. Kooi – Secretaris /Plaatsvervangend penningmeester
 • M. van Brummelen – Penningmeester
 • Bestuurslid – Vacature
 • W. Hop – Bestuurslid
 • A. Schouwstra – Bestuurslid
 • C. Westeneng – Bestuurslid

Beleidsplan: Klik hier voor het beleidsplan van Vereniging Calvijn

Beloningsbeleid bestuurders: geen beloning

Verslag van de uitgeoefende activiteiten :

Beheer van de gebouwen van de Calvijn kerk (zie statuten).
Recent:

 • vervangen verwarmingsinstallatie van de Calvijn kerk Tromplaan in Baarn
 • Installeren van zonnepanelen van de Calvijn kerk Tromplaan in Baarn
 • Vervanging dak schuur Calvijn kerk Tromplaan in Baarn
 • Onderhoudswerkzaamheden
 • Vervangen van pannendak Torenlaan 46 Te Baarn
 • Vernieuwing toilet Torenlaan 46 Te Baarn

Financiële verantwoording: klik hier voor laatste de jaarrekening

ANBI
De Vereniging heeft de ANBI status. Alle informatie voor onderbouwing van deze status is te vinden op deze website onder (Over VKB).