Vereniging Calvijn

Vereniging Calvijn

Naam Vereniging Calvijn
RSIN-nummer van de Vereniging 005685278
Contactgegevens Secretaris W.A. Hop
Joh. Vermeerlaan 50, Baarn
wahop01@gmail.com

Bestuurssamenstelling

  • F. de Ruiter – Voorzitter
  • W.A. Hop – Secretaris
  • M.M. van Brummelen – Penningmeester
  • Bestuurslid – Vacature
  • G. Randeraad – Plaatsvervangend penningmeester

Statuten

Klik hier voor de statuten van Vereniging Calvijn

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan van Vereniging Calvijn

Beloningsbeleid bestuurders

Aan bestuurders worden geen beloningen, vacatiegelden of vaste onkostenvergoedingen betaald.

Actueel activiteitenverslag

Conform de statuten van de vereniging en in lijn met het beleidsplan werd in ook in het
afgelopen verenigingsjaar door het ter beschikkingstellen van een kerkgebouw en het ter
beschikking stellen van een pastorie bijgedragen aan de verbreiding van gereformeerde
beginselen overeenkomstig Gods woord zoals deze beginselen zijn omschreven in de
belijdenisgeschriften die bekend staan als de drie Formulieren van Enigheid.

Ten behoeve van de continuïteit van die ter beschikking stelling heeft recentelijk een renovatie en upgrade plaatsgevonden van de kerkzaal en het buitenterrein van de Calvijnkerk en is de pastorie opnieuw gebruiksklaar gemaakt voor de bewoning door de in 2020 beroepen predikant en zijn gezin.

Financiële verantwoording

klik hier voor de laatste jaarrekening (over 2023).

ANBI

De Vereniging heeft de ANBI status. De beschikking waarbij die status werd toegekend is te raadplegen via deze link.