Raad van kerken

Raad van Kerken – Baarn

De Raad van Kerken – Baarn is een plaatselijk interkerkelijk orgaan dat contacten legt en diverse activiteiten ontplooit.

Onder de vlag van de Raad van Kerken – Baarn vallen ondermeer:

  • de voorgangerruil op de zondag in de gebedsweek voor de eenheid van de Christenen
  • Vesperdiensten op maandag tot en met woensdag in de Stille Week
  • Oecumenische ochtenddienst op de zondag na Pinksteren
  • Volkskerstzang in De Trits op de zondag vóór Kerst
  • Cantatediensten door de Bach Cantorij Baarn
  • Werkgroep Sam2
  • Activiteiten door de commissie Veertigdagentijd
  • Deelname aan de Stille Tocht en kranslegging op 4 mei

Meer informatie vindt u op de website van de Raad van Kerken Baarn.