Meet the Christians

Meet the Christians

Meet the Christians is een gezellige groep mensen in de leeftijd van 21 tot 30 jaar, waarin ontmoeting met elkaar en verdieping in het geloof centraal staan. Dit wordt op verschillende manieren ingevuld:

  • De verdieping doen we eens per maand in kleinere groepjes bij mensen thuis, waar we vooraf met elkaar eten. Aan de hand van een boekje gaan we met elkaar het gesprek aan over het christen zijn in deze wereld.
  • De ontmoetingsavonden zijn ook eens in de maand in ‘Achter Calvijn’, met uitzondering van
  • twee ontspanningsavonden, die elders gehouden zullen worden. Het doel van de ontmoetingsavonden is de ontmoeting met elkaar, gezellig bijkletsen een spelletje doen etc.

De ontmoetings- en ontspanningsavonden staan genoteerd in de agenda. De data van de verdiepingsavonden worden door de groepjes zelf gepland.

Je bent van harte uitgenodigd om een keer langs te komen! Voor vragen kun je contact opnemen met Marianne

Voor contact klik hier.