Liturgie

Liturgie

Onze kerkdiensten zijn bedoeld om God te eren en te dienen, te luisteren naar Zijn Woord en elkaar te ontmoeten. Behalve het zingen, lezen en luisteren naar de Bijbel, denken ook aan de nood van mensen dichtbij en veraf in ons gebed en houden we een collecte voor kerk en diaconie.

Centraal staat de lezing uit de Bijbel en de uitleg daarvan in de preek.
Die uitleg is zoveel mogelijk in eigentijdse taal en heeft een actueel en persoonlijk karakter. Wij staan als gemeente in een traditie van psalmen zingen, waarbij een toepasselijk lied niet uitgesloten wordt.
Met ingang van februari 2017 gebruiken wij naast de oude berijming (1773) ook de bundel Weerklank in onze diensten. Daarin staat een nieuwere psalmberijming en een verzameling geestelijke liederen (zie: www.weerklank.nl).

Zeker ’s morgens is er aandacht voor de kinderen en kunnen zij tijdens de preek in een kerkboekje werken dat aansluit bij het Bijbelgedeelte of het onderwerp. Voor de jongste kinderen (ongeveer 3 tot 7 jaar) is er tijdens de preek het zondagsschool-programma ‘Op stap’. ’s Middags heeft de dienst vaak een wat meer verdiepend karakter rond christelijke thema’s, waarbij regelmatig de Heidelbergse Catechismus wordt betrokken (zie preek series).

Orde van dienst:

Ochtenddienst 10.00 uur Calvijnkerk Middagdienst 17.00 uur Pauluskerk
Orgelspel Orgelspel
Welkom en mededelingen Welkom en mededelingen
Lied Lied
Stil gebed Stil gebed
Votum en groet Votum en groet
Lied Lied
Wetslezing Geloofsbelijdenis
Lied Lied
Gebed Gebed
Schriftlezing Schriftlezing
Lied Lied
Preek Preek
Lied Lied
Dankgebed en voorbede Dankgebed en voorbede
Lied Lied
Zegen Zegen

 

Er zijn bijzondere diensten met een gedeeltelijk afwijkende opzet: 4x per jaar Avondmaalsdienst, 4x per jaar Themadienst (m.m.v. gemeenteleden), diensten op christelijke feestdagen en diensten waarin kinderen gedoopt worden of ambtsdragers worden bevestigd.