Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

Algemeen

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor de financiële en materiële zaken in de gemeente. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De taken van het College bestaan  onder meer uit:

  • Het vaststellen van de materiële behoeften van de gemeente en de wijze waarop daarin zal worden voorzien;
  • Het inzamelen en beheren van de gaven van de gemeente;
  • Het voorbereiden en opstellen van de begroting en de jaarrekening van de gemeente;
  • Het verrichten van werkzaamheden t.b.v. verkiezingen voor ambtsdragers;
  • Het personeelsbeleid;
  • Het regelen van de wijze van gebruiken van kerkelijke gebouwen ten dienst van de gemeente.
  • Het bijhouden van registers van de gemeenteleden en van de doop-, lidmaten-, en trouwboeken;

 

Voor vragen kunt u terecht bij:

Voorzitter
F.A. van den Berg, f.vandenberg@calvijnkerk.nl, 06-33516933

2 e Voorzitter en financiën 
G.J. Geels, g.geels@calvijnkerk.nl, 06-29023333

Secretaris 
G. Hamming, g.hamming@calvijnkerk.nl , 06-51980844

Penningmeester 
A.G.C. Bos, penningmeester@calvijnkerk.nl

Contactpersoon gebouwen 
W.A. Hop, wahop01@gmail.com