Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad is een door de gemeente gekozen groep mannen die zich geroepen weet om leiding te geven aan de gemeente.
Leiding geven betekent voor een kerkenraad dat zij de mensen in de gemeente voor ogen heeft en werkt aan de opbouw van de plaatselijke kerk.
De kerkenraad van de Calvijnkerk bestaat uit vijftien personen:
  • vijf ouderlingen voor het pastoraat
  • één jeugdouderling
  • vier ouderling-kerkrentmeesters voor alle financiële zaken
  • vier diakenen
  • één predikant.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de scriba, klik hier voor het contactformulier.