Kerkblad

Kerkblad

Op de Hoogte is een gezamenlijke uitgave van de Calvijnkerk en de Pauluskerk.

Dit kerkblad verschijnt vierwekelijks. Het is niet het zoveelste kerkblaadje, maar een fris magazine-achtig blad in kleur, dat elke maand een thema heeft. Natuurlijk staat er nuttige informatie in die van belang is voor de gemeente. Maar er is meer. Bijvoorbeeld vaste rubrieken zoals het interview met een lokaal bekende Baarnaar of een bekende Nederlander die in Baarn woont. Of neem de kleine geloofsportretjes van gemeenteleden, een recensie van een boek/dvd/cd/website, een leuke puzzelpagina. Opmaak en inhoud maken het blad tot een echt magazine dat je graag leest en op tafel legt.

kerkblad

Een aanrader dus. Gemeenteleden betalen voor een abonnement € 22 per jaar, niet-gemeenteleden € 33 per jaar. Het abonnement kan worden aangevraagd via e-mail of postbus 109, 3740 AC Baarn.

Kopij voor het kerkblad kunt u indienen (bij voorkeur via e-mail) bij redactie_pauluskerk_baarn of via de brievenbus van De Herberg van Paulus.