Kan Baarn zonder de kerk?

 
Het christelijk geloof is decennialang dominant geweest in Nederland. Dat verandert in hoog tempo. Maar als de kerk zich vervolgens opsluit achter de voordeur, is dat dan verlies of winst voor de samenleving?

Christenen die achter de voordeur van hun kerk blijven, worden door de Bijbel vergeleken met zout dat in een potje blijft. Ze geven geen smaak aan de samenleving. Een kerk die wel ‘sociaal actief’ is maar voor de mensen geen boodschap vanuit de Bijbel meer heeft, is volgens veel gelovigen ook niet goed bezig.

Dat is een spanningsveld voor christenen. Maar ook voor niet-christenen is het onderwerp van belang.  Op
donderdag 12 april gaat professor James Kennedy, verbonden aan de Universiteit van Utrecht, hierover in gesprek met een aantal sprekers en met u. Professor Kennedy schreef een paar jaar geleden het boek ‘Stad op een berg, De publieke rol van protestantse kerken’. Op 12 april houdt hij een korte lezing over de kern van zijn boek. Ook gaat hij in op de ontwikkelingen die hij sinds het verschijnen ervan in 2009 waargenomen heeft.
 
Reacties van wethouder en predikant
Op de lezing van professor Kennedy reageert de wethouder Welzijn van Baarn, André van Roshum. Ook ds. Van Dam van de Calvijnkerk reageert op het onderwerp. Onze vierde gast is Esther Hagendoorn van D66 in Baarn.
Het gesprek wordt geleid door Ton van Brussel, voormalig journalist bij de NOS en de VARA en oud-directeur van debatcentrum De Rode Hoed in Amsterdam. Hij leefde decennialang zonder God. Kortgeleden werd hij christen.
 
Na de korte speeches gaan de drie met elkaar en met u in gesprek over de plek die de kerk nu inneemt in de samenleving, en hoe die positie zich zou kunnen ontwikkelen. Kan uw woonplaats ook zonder kerk? Wat verwachten inwoners van de kerk? Wat heeft de kerk uw woonplaats te bieden?
 
We hopen de avond om 20.00 uur te beginnen. De avond is in de Calvijnkerk, Tromplaan 7 in Baarn. Vanaf 19.30 uur bent u welkom.