Jongeren

Jeugdwerk

 Wij zijn een gemeente met veel jonge kinderen en jeugd. Ongeveer een derde van alle gemeenteleden is onder de vijfentwintig jaar. Om die reden is er voor deze groep veel te doen. Voor de kinderen in de leeftijd van de basisschool is er elke zondag zondagsschool, voor de middelbare scholieren zijn er twee verenigingen en wordt er wekelijks catechese aangeboden.

De jeugd neemt een belangrijke plaats in, binnen de gemeente. Juist in een tijd waarin het allesbehalve vanzelfsprekend is om jezelf bij een kerk te rekenen, proberen we de jeugd handvatten te bieden in hun geestelijke ontwikkeling.

Mocht je vragen hebben over het jeugdwerk of willen kennismaken met één van de verenigingen, dan kun je hier klikken om contact op te nemen met de jeugdouderling, Jan Bart van Olst.