Fam Schaafsma – Malawi

Wie zijn we?

Laten we ons eerst aan u voorstellen. Wij zijn ds. en mevr. Lieuwefoto01 en Wieke Schaafsma.
Van 2010 – 2014 heeft Lieuwe de Hervormde Calvijnkerk in Baarn mogen dienen.
Eind 2013 bereikte ons via de GZB de roep uit Malawi om de kerk daar (opnieuw) voor vier jaar te dienen.

foto02Waarom zij we gegaan?

Deze roep vanuit de kerk van Malawi, waar wij eerder tien jaar (van 1999-2009) gewerkt hebben, kwam diep in ons hart terecht.
We voelen dit als leiding van de Heere onze God, en hebben positief op deze vraag mogen reageren.

 

 

Wat doen we?

Het werkterrein, waar de synode van de Presbyteriaanse Kerk ons voor heeft gevraagd, ligt deze keer niet in de stad, maar op het platteland dichtbij het Malawi Meer. Daar woont de Yao-stam, die voor meer dan 95% moslim is. Het gebied waar we werken omvat de district Mangochi en de district Ntaja. Het is een gebied zo groot als de provincie Gelderland.fotoomslag04 De vele kerkjes in dit moslimgebied zijn klein. De Synode van de Kerk maar ook buitenlandse zendingsorganisaties hebben er nauwelijks zendingswerkers heen gestuurd.
Zij hebben dan ook geen voorgangers. Een echt zendingsgebied dus.

Wat kunt u doen?

Wij blijven u op de hoogte houden van ons werk! Straks zullen wij u regelmatig ’bijpraten’ via een nieuwsbrief, de thuisfrontcommissie en onze website: www.gzb.nl/famschaafsma
Maar natuurlijk blijven wij ook verbonden door het gebed. Wilt u voor ons en ons werk blijven bidden? Het gebed van een rechtvaardige vermag veel. Verder zijn wij u dankbaar voor uw financiële hulp. U kunt op de antwoordkaart onze Thuisfrontcommissie machtigen om ons te steunen in ons werk. Zo kan er een band groeien van wederzijds meeleven. Uw ondersteuning is onmisbaar. We zien uit naar uw reactie!

Het thuisfront

Wij willen Lieuwe en Wieke graag helpen door hun werk in Malawi te steunen. Het werk dat zij gaan doen onder de Yao-stam is niet gemakkelijk en zal tijd, doorzettingsvermogen, geloof en gebed vragen.
Vanuit de gedachte dat zending verbindt, willen wij als thuisfrontcommissie (TFC) de verbindende schakel zijn tussen het zendingsveld en Nederland, tussen de kerk in Malawi en de kerk in Baarn en tussen Lieuwe en Wieke en iedereen die hen wil ondersteunen.
Als TFC zijn wij het doorgeefluik naar Afrika. We willen Lieuwe en Wieke graag ondersteunen door samen te bidden, u regelmatig op de hoogte te houden van hoe het gaat en door het financieel mogelijk maken van deze uitzending. Op deze manier wordt het werk in Malawi ook uw werk en kunnen we samen bijdragen aan de grote wereldwijde kerk van Jezus Christus.
De GZB vraagt van ons een inspanning van 1/3 van de begroting bijeen te brengen!

U kunt u een bijdrage overmaken op NL26 INGB 0006 5129 08 t.b.v. thuisfrontcommissie Schaafsma.

seizoen 1-juli-2016 t/m 30 juni 2107
betaald € 5.000,00
gereserveerd € 5.200,00
nog nodig € 7.800,00
totaal € 18.000,00

Klik hier voor contact met de TFC.

Impressie van ons werk