Diaconie

Diaconie:

De diaconie doet haar werk vanuit de opdracht die zij krijgt vanuit de bijbel. Jacobus schrijft in zijn brief:

En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders

De diaconie zorgt – in de breedste zin van het woord- voor hen, die om hulp vragen, en voor hen, die tussen wal en schip dreigen te raken bij de gebruikelijke hulpverleningsinstanties. Daarbij ondersteunt de diaconie specifiek lokale projecten, projecten in Nederland en wereldwijd (het zogeheten werelddiaconaat).

In de visie van de diaconie is  diaconaat niet een zaak van alleen diakenen. Integendeel, de gehele gemeente heeft de taak diaconaal te zijn. Dit vanuit de oproep elkaar tot een hand en een voet te zijn. Als gehele gemeente willen we klaar staan voor mensen die onze hulp nodig hebben.

De diaconie van de Calvijnkerk en die van de Pauluskerk vormen één geheel: de Centrale Diaconie.

Heeft u vragen of wilt u informatie ontvangen, neem dan contact op met de voorzitter van de diaconie van de Calvijnkerk, dhr. G. Randeraad.

Voor contact met de diaconie klikt u hier.

Voor meer informatie over het –gezamenlijke- diaconale werk in de Calvijnkerk en Pauluskerk, zie: Centrale diaconie.

Bankgegevens:

Diaconie Hervormde Gemeente Wijk III

NL55 INGB 0684 4035 79