Collecten

Collecten

Tijdens de kerkdiensten worden twee collecten gehouden. De eerste is voor het kerkenwerk en de tweede collecte voor de diaconie. Eens per maand wordt een derde inzameling gehouden, bestemd- voor de gebruikskosten van de gebouwen.

Via de penningsmeester kunt u collectemunten aanschaffen. Voordeel hiervan is dat uw gift aftrekbaar is van de belasting. Collectemunten zijn verkrijgbaar met een waarde van € 2, € 1 en € 0,50.