Collecten

Collecten

Tijdens de kerkdiensten worden twee collecten gehouden. De eerste is voor het kerkenwerk en de tweede collecte voor de diaconie. Eens per maand wordt een derde inzameling gehouden, bestemd- voor de gebruikskosten van de gebouwen.

U kunt ook bijdragen aan de collecten via de CHRCH app of overmaken naar bankrekeningnummer van Diaconie en Kerkrentmeesters.