Christelijke feesten

Christelijke feesten

Als christenen staan we door het jaar heen stil bij belangrijke momenten.

Kijk op waaromgeloven wat deze momenten zijn.