Christelijk geloof

Wat geloven christenen eigenlijk?

Het gaat de goede kant op! Op het eerste gezicht zou je dat misschien niet denken te midden van alle crises dichtbij en ver weg. Maar een groeiende groep mensen wereldwijd is er net als wij vast van overtuigd: God is er, Hij staat boven alles en Hij belooft een nieuwe hemel en aarde. De dingen op deze wereld zullen niet altijd blijven zoals ze zijn: er komt iets nieuws dat volkomen goed en gaaf is. Soms merken we er al iets van als we samen komen in de kerk. Als we Gods stem horen in de Bijbel. Of als we voelen dat God ons kracht geeft in ons leven van elke dag. We leren van Jezus om nu al zo te leven zoals het straks zal zijn. Natuurlijk kan dat niet helemaal. We staan tenslotte ook met beide benen in deze wereld. Maar tegelijk zijn we niet hetzelfde als iedereen. Het liefst zouden we net zo het verschil maken als Jezus in wie we geloven.

Wij geloven in Jezus Christus

Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die wij kennen omdat Hij als mens op aarde is geweest. Hij vertelde over God, Zijn Vader in de Hemel, die onze Schepper is.

Dat Jezus aan het kruis gestorven is, was niet alleen verschrikkelijk tragisch (en brutaal van de mensen!), het was ook bevrijdend. Want Hij gaf Zijn leven op om iedereen die in Hem gelooft te verzoenen met God. Zo wordt de afstand die er door de zonde is gekomen tussen God en mensen overbrugd.

De Bijbel bevat in de kern eigenlijk een uitnodiging: kom, dankzij Jezus, weer terug bij God je Schepper! In de kerk helpen we elkaar om die weg te gaan, om allerlei vragen die we kunnen hebben met elkaar te delen en ook deze God te dienen in ons leven van elke dag.

Een kernwoord in het leven van christenen is: hoop. De eerste christenen vertelden op overtuigende wijze hoe ze de opgestane Jezus gezien hadden. De Bijbel legt uit wat Zijn opstanding betekent: de dood heeft niet meer het laatste woord. Jezus is erdoor gegaan en heeft zo een nieuwe werkelijkheid geopend. Wie Hem volgt als gelovige, zal Hem ook daarin volgen.

Wilt u of wil jij meer weten? Kijk eens op www.vragenovergeloven.nl of neem contact op met onze predikant, ds. G.J. Krol.