Chr. Geref. AdventKerk

Chr. Geref Adventkerk.

Op tal van vlakken werken we samen met Chr. Geref Adventkerk in Baarn.

Te denken valt aan:

  • Evangelisatie
  • ruildiensten op bid- en dank-dag

Meer informatie over de gemeente is te vinden op Chr. Geref. Adventkerk.