Onze gemeente

Onze gemeente

Jong en oud, arm en rijk, blank of gekleurd, gelovig opgegroeid of juist niet: van onze gemeente zijn allerlei mensen lid.

De Calvijnkerk hoort bij de Protestantse Kerk in Nederland. Dat is het grootste protestantse kerkgenootschap in ons land. Vroeger heette het kerkgenootschap de ‘Nederlandse Hervormde Kerk’. Dat was de kerk die na de Reformatie (1517) in Nederland gesticht werd.

In Baarn zijn drie kerken die bij dit kerkgenootschap horen: de Paaskerk , de Pauluskerk en onze gemeente.

We zijn al in Baarn sinds 1925, toen onze kerk gebouwd werd (lees hier meer over de geschiedenis). We staan in een traditie waarin we geloven dat de Heere God in Zijn Woord ons de weg van het eeuwige leven wijst. Dat geloof verdiepen we elke zondag in onze diensten, en door de week praten we erover op bijbelkringen en jeugdclubs.

Op zondagmorgen om 10.00 uur en zondagmiddag om 17.00 uur komen we bij elkaar in de Calvijnkerk.

Van onze gemeente zijn ongeveer 250 gezinnen lid. Er zijn veel gezinnen met jonge kinderen bij. Voor de allerjongsten tot ongeveer 5 jaar is er een crèche , kinderen boven de 5 jaar horen er wat ons betreft helemaal bij in de dienst. Kinderen en jongeren krijgen daar veel aandacht, net als volwassenen en ouderen trouwens. Zo zijn we met elkaar gemeente.