Predikant

Predikant

Mijn naam is Martin van Dam en ik ben sinds 28 juni 2015 als predikant verbonden aan de wijkgemeente Calvijnkerk. Mijn vrouw en ik hebben een druk gezin met vier kinderen in de leeftijd van 0 tot 7 jaar. Hiervoor was ik ruim vijf jaar predikant in Hagestein en van 2006 tot 2009 werkte ik als evangelist in Sprang-Capelle.

IMG_0848

Ik ben geboren in 1983 en opgegroeid in een gezin waar het geloof een belangrijke plaats innam en waar we bij de plaatselijke hervormde kerk (Zegveld) actief betrokken waren. Al jong had ik het verlangen om predikant te worden en daarin heb ik telkens Gods leiding in mijn leven gemerkt. Van 2001 tot 2009 studeerde ik theologie in Utrecht en volgde ik daar ook de kerkelijke opleiding tot predikant. Speciale interesse ging daarbij uit naar de brieven Paulus en de missionaire roeping van de gemeente.

Mijn belangrijkste taken in Baarn zijn het voorgaan in kerkdiensten, het bezoeken van zieken en ouderen, toerusten van jongeren en hun ouders en samen met de kerkenraad visie vormen voor het kerk zijn in deze tijd. Daarnaast ben ik als bestuurslid betrokken bij de IZB en maak ik deel uit van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden in de Protestantse kerk.

 

Als er nog tijd is voor hobby’s speel ik graag volleybal of ga ik met een zeilbootje het water op.

Hebt u of heb jij een vraag over onze gemeente of over het geloof in God? Ik ga graag met u of jou in gesprek.  Hier kunt u contact met mij opnemen.